Czego uczą się JeżykiCzego uczą się Jeżyki
WRZESIEŃ 2018

TYDZIEŃ I   W przedszkolu

TYDZIEŃ II   Znowu w przedszkolu

TYDZIEŃ III   Moja droga do przedszkolaka

TYDZIEŃ IV    Nadeszła jesień

 

-poznawanie pracowników przedszkola i przedszkolaków znajdujących się w budynku

-zapoznanie się ze znaczkami rozpoznawczymi

-integrowanie grupy

-rozwijanie sprawności fizycznej

-zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego

-rozwijanie mowy

-zapoznanie z figurą geometryczną

-zapoznanie dzieci z oznakami jesieni

-zapoznanie z figurą geometryczną

-budzenie zainteresowania przyrodniczego

-orientacja w schemacie ciała 

 PAŹDZIERNIK 2018
TYDZIEŃ I:   Jesień w sadzie
 
TYDZIEŃ II: Warzywa znane i lubiane
 
TYDZIEŃ III:   Moja rodzina
 
TYDZIEŃ IV: Zwierzęta domowe 
 

Tydzień pierwszy-Jesienią w sadzie.

 

- zapoznanie z owocami z polskich sadów

 - zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną i pisaną

 - utrwalenie poznanej litery

 - rozwijanie sprawności manualnej  


Tydzień drugi-  Warzywa znane i lubiane. 

 -segregowanie warzyw, przyniesionych przez nauczyciela , do koszyków według rodzaju. Nazywanie warzyw.

- zapoznanie z literą a – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter

-umuzykalnienie dzieci

- zachęcanie do wykonywania prostych potraw

 

Tydzień trzeci- Moja rodzina.

 

 - zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną

- utrwalenie poznanych liter

- zapoznanie z figurą geometryczną – kwadratem 

- zapoznanie z historią własnej rodziny

 

Tydzień czwarty – Zwierzęta domowe.

 

 - rozwijanie umiejętności wokalnych

-  zapoznanie z hodowlą psa

-zapoznanie z literą e - małą i wielką, drukowaną i pisaną. 

 LISTOPAD 2018
 TYDZIEŃ I    Domy,domki

TYDZIEŃ II  Urządzenia elektryczne

TYDZIEŃ III  Pada deszcz

TYDZIEŃ IV  Zdrowie naszym skarbem

Tydzień pierwszy -   domy i domki

- zapoznanie z literą i małą i wielką

- utrwalenie poznanej litery

- rozwijanie mowy

- rozwijanie sprawności manualnej

Tydzień drugi- Urządzenia elektryczne

- rozwijanie sprawności fizycznej

-umuzykalnienie dzieci

- zapoznanie z literą t – małą i wielką

-rozwijanie mowy

Tydzień trzeci – Pada deszcz

- zapoznanie z literą d – małą i wielką

- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

- zapoznanie z figurą geometryczną- prostokątem

Tydzień czwarty- Zdrowie naszym
skarbem

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-uświadamianie dzieciom ich praw

- zapoznanie z pracą farmaceuty 

  GRUDZIEŃ 2018

TYDZIEŃ I       Co robimy w wolnym czasie

TYDZIEŃ II  To już zima

TYDZIEŃ III      Święta tuż-tuż

 

Tydzień pierwszy- co robimy w wolnym czasie?

- zapoznanie z literą l – małą i dużą 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- umuzykalnienie dzieci

- integrowanie dzieci

Tydzień drugi – To już zima 

 

- zapoznanie z literą y- małą i wielką

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie sprawności manualnych

- zachęcanie do zabaw badawczych

 

Tydzień trzeci  i czwarty – Święta tuż- tuż 

- rozwijanie mowy

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6

- rozwijanie sprawności fizycznej 

   STYCZEŃ 2019
TYDZIEŃ I   W świecie baśni

TYDZIEŃ II  Babcia i Dziadek 

TYDZIEŃ III  Pamiętajmy o zwierzętach

 


 

Tydzień pierwszy i drugi – W świecie
baśni.

- zapoznanie z literą s- małą i
wielką, drukowaną i pisaną

- rozwijanie mowy


- umuzykalnienie dzieci

- rozwijanie sprawności manualnych

Tydzień trzeci- Babcia i dziadek

-  zapoznanie z literą b – małą i wielką,
drukowaną i pisaną

- utrwalenie poznanych liter

- rozwijanie sprawności manualnych

-prezentowanie swoich umiejętności

 

Tydzień czwarty i piąty- Pamiętamy o
zwierzętach.

- zapoznanie z literą  n – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- rozwijanie sprawności fizycznej

- umuzykalnienie dzieci

- rozwijanie mowy

 LUTY 2019

TYDZIEŃ I Zabawy na śniegu

TYDZIEŃ II Tak mija nam czas

TYDZIEŃ III     Nie jesteśmy sami w kosmosie

 

Tydzień pierwszy i drugi – Zabawy na śniegu

- zapoznanie z literą g – małą  i wielką, drukowaną i pisaną

- utrwalenie poznanych liter

- rozwijanie mowy

- rozwijanie sprawności fizycznej

- umuzykalnienie dzieci

 

Tydzień trzeci – Tak mija nam czas

- zapoznanie z literą w – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- rozwijanie umiejętności dodawania

- poznawanie nazw miesięcy

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie mowy

 

Tydzień czwarty – Nie jesteśmy sami w kosmosie


 - wprowadzenie litery p – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8

- rozwijanie sprawności manualnej


- rozwijanie aktywności twórczej

MARZEC 2019
TYDZIEŃ I   W świecie zwierząt

TYDZIEŃ II       Zwierzęta sprzed milionów lat

TYDZIEŃ III      Marcowa pogoda

TYDZIEŃ IV   Nadeszła wiosna

 

 

Tydzień pierwszy – W świecie zwierząt.

 

 

- zapoznanie z literą z -małą i wielką, drukowaną i pisaną

- rozwijanie mowy

- umuzykalnienie dzieci

-rozwijanie sprawności manualnej 

Tydzień drugi – Zwierzęta sprzed milionów lat. 

- zapoznanie z literą u - małą i wielką, drukowaną i pisaną

- rozwijanie sprawności fizycznej

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9

- rozwijanie sprawności manualnej 

 

Tydzień trzeci -  Marcowa pogoda.

 

 

- poznawanie elementów marcowej pogody

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- rozwijanie słuchu fonematycznego 

Tydzień czwarty – Nadeszła wiosna.

 - rozwijanie mowy

- rozwijanie sprawności fizycznej

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10

- integrowanie się dzieci podczas powitania wiosny

 KWIECIEŃ 2019

TYDZIEŃ I   Wiosna na wsi

TYDZIEŃ II  Dbamy o Ziemię

TYDZIEŃ III   Wielkanoc

TYDZIEŃ IV    W świecie teatru

 

Tydzień pierwszy – Wiosna na wsi

- rozwijanie mowy

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie logicznego myślenia

- zapoznanie z literą f – małą i wielką , drukowaną i pisaną

 


Tydzień drugi – Dbamy o Ziemię

- umuzykalnienie dzieci

- rozwijanie sprawności manualnych

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- zachęcanie do dbania o własne otoczenie

 


Tydzień trzeci – Wielkanoc

- zapoznanie z literą j – małą i wielką , drukowaną i pisaną

- zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Wielkanocą

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

 


Tydzień czwarty – W świecie teatru

- zapoznanie z literą h- małą i wielką, drukowaną i pisaną

- rozwijanie mowy

- mierzenie pojemności naczyń

- zachęcanie do oglądania spektakli teatralnych

 

MAJ 2019

TYDZIEŃ I     W świecie muzyki

TYDZIEŃ II    Mój region, moje państwo, moja Unia

TYDZIEŃ III   Moi rodzice

TYDZIEŃ IV  Łąka wiosną

 

 

 • rozwijanie słuchu, umiejętności wokalnych i tanecznych

   

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych

   

 • rozwijanie sprawności fizycznej

   

 • rozwijanie orientacji przestrzennej

   

 • zapoznanie z wybranymi miejscami swojej miejscowości

   

 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

   

 • rozwijanie mowy

   

 • przedstawienie swoich umiejętności

   

 • zachęcanie do wykonywania prezentów dla rodziców

   

 CZERWIEC 2019

  
TYDZIEŃ I    Takie same a inne
 
TYDZIEŃ II   Na naszym podwórku
 
TYDZIEŃ III/IV   Nadszedł czas wakacji
 

Tydzień pierwszy-Takie samie i inne.


 


 • rozwijanie mowy

   

 • rozwijanie sprawności fizycznej

   

 • rozwijanie umiejętności czytania

   

 • umuzykalnienie dzieci

   

 • Tydzień drugi- Na naszym podwórku.

 •  

  -  rozwijanie orientacji przestrzennej

   

  -  zachęcanie do wspólnej, bezpiecznej zabawy na placu zabaw

   

  -  umuzykalnienie dzieci


  Tydzień trzeci i czwarty – Nadszedł czas wakacji.


 • rozwijanie mowy

 • poznawanie oznak nowej pory roku

 • rozwijanie aktywności twórczej