Czego uczą się MisieCzego uczą się Misie

Wrzesień 2018

 TYDZIEŃ I  Pierwszy raz w przedszkolu

TYDZIEŃ II  Poznajemy naszego patrona-Dziadka Borodzieja

TYDZIEŃ III  Jestem przedszkolakiem

TYDZIEŃ IV  Bezpieczne ulice

 

 1. Pierwszy raz w przedszkolu

  Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

  poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

  przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 2. Poznajemy naszego patrona Dziadka Borodzieja

  -Dziecko poznaje przygody Dziadka Borodzieja,

  - umie rozróżnić zmienność pór roku

  -umie śpiewać hymn przedszkola.

 3. Jestem przedszkolakiem

  - Komunikowanie się w grupie

  mówienie o swoich potrzebach

  odpowiadanie na pytania.

             -spacer w pobliżu przedszkola zwracanie uwagi na chodzenie parami.

   4. Bezpieczne ulice

  Środki transportu

   poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego 

   − poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.

 Uświadomienie niebezpieczeństw  wynikających z  nieprzestrzegania   zakazów

poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.    

 Październik 2018

TYDZIEŃ I   Nadeszła jesień

TYDZIEŃ II   Jesień w sadzie

TYDZIEN III   Kolorowe warzywa

TYDZIEŃ IV  Domowi ulubieńcy

 TYDZIEŃ V   Nasze rodziny

  rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

 − rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

 podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata 

-nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek

pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych 

-dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń w życiu rodziny. 

-poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer
naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów. 

 Listopad 2018

TYDZIEŃ I   Domki, domy

TYDZIEŃ II      Urządzenia elektryczne

TYDZIEN III   A deszcz pada i pada...

TYDZIEŃ IV  Dbamy o zdrowie

  1. Domy i domki

- Rysowanie swoich domów. Rozmowy indywidualne na temat rysunków

- Budowanie dowolnych domków z wybranych klocków

- Szeregowanie obrazków domków – od obrazka najmniejszego domku do największego

2.Urządzenia elektryczne

-Oglądanie zdjęć różnych urządzeń elektrycznych. Nazywanie ich. Wyjaśnianie przez nauczyciela, kiedy te urządzenia mogą pracować. Przypomnienie, że dzieci nie włączają i nie wyłączają urządzeń elektrycznych

- Wycieczka do przedszkolnej kuchni.

- Ćwiczenia słuchowe – słuchanie i naśladowanie odgłosów wybranych urządzeń elektrycznych

3.A deszcz pada i pada…

- Porównywanie liczebności zbiorów

 - Spacer w pobliżu przedszkola – przyglądanie się chmurom; szacowanie, czy spadnie z nich deszcz

  - Łączenie kropelek kredkami w odpowiednich kolorach. Kolorowanie rysunku parasola na wskazane kolory

  4.Dbamy o zdrowie

- Dba o czystość,

- Naśladuje mycie wymienionych części ciała,

 - Wskazuje i nazywa to, co dzieci powinny jeść, by były  zdrowe.   

  Grudzień 2018

TYDZIEŃ I   Ulubione zabawy i zabawki

TYDZIEŃ II   Święta tuż-tuż

TYDZIEN III  Nadeszła zima  

 1. Ulubione zabawy i zabawki

  - Przedstawianie swoich ulubionych zabawek,

  - Słuchanie opowiadania I. R. Salach Moje zabawki

  - Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

  -nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie

  - Spotkanie z Mikołajem.

 2. Święta tuż-tuż

  - Wspólne ubieranie choinki w sali,

  - Utrwalenie nazewnictwa kolorów i umiejętności określania wielkości – stosowanie słów: mały, duży,

  -Wspólny występ na Placu Wolności,

  - kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia.

 3. Nadeszła zima

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu,

- poznawanie właściwości śniegu,

- poznajemy oznaki zimy. 

 Styczeń 2019

TYDZIEŃ I    W świecie baśni

TYDZIEŃ II     Dokarmiamy ptaki

TYDZIEN III     Zabawy na śniegu

TYDZIEŃ IV     Moja babcia mój dziadek

  1. W świecie baśni            

- Interesujemy się książką

-Wzbudzanie zainteresowania literaturą

-słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

-odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

2. Dokarmiamy ptaki 

-Poznajemy przyrodę

Zima

- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach

- nazywanie ptaków odwiedzających karmnika

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie

3. Zabawy na śniegu

-Dbamy o nasze zdrowie

 

Dbałość o higienę

- ubieranie się odpo­wiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku

-przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie
w spacerach, zabawach.

-układanie obrazków (saneczek, nart, bałwana).

4. Moja babcia i mój dziadek

Podawanie informacji na temat swojej rodziny 

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek.  

Luty 2019

TYDZIEŃ I Zimo pobaw się z nami

TYDZIEŃ II  Tak mija nam czas

TYDZIEŃ III    Poznajemy kosmos

TYDZIEŃ IV    Poznajemy zwierzęta

 

1.Zimo, pobaw się z nami

 -  ubieranie się odpo­wiednio do warunków atmosferycznych                    występujących w danej porze roku (zima)

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: 

  bawienie się w miej­scach niedozwolonych,

  np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie. 

 

2. Tak mija nam czas 

- nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc. 

- zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice   

   geometrycznej,   w klockach 

- dostrzeganie cykliczności dnia i nocy

3.Poznajemy kosmos

- poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, 

    słuchanie cie­kawostek na ich temat 

- gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem 

- rozwijanie umiejętności posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

4. Poznajemy zwierzęta

- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt, dostępnych w bezpośredniej obserwacji 

- poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na duże i małe zwierzęta

- rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce

  Marzec 2019

           TYDZIEŃ I Były sobie dinozaury

      TYDZIEŃ II Wiosna tuż-tuż

      TYDZIEŃ III Nadeszła wiosna

      TYDZIEŃ IV  Co robi kucharz a co robi aktor?

 

 

 1. Były sobie dinozaury

 • Dziecko rozpoznanaje dinozaury na obrazku

 • Wie,że więgiel powstał z paproci i innych roślin, które dawno,dawno temu rosły

 • Wie,że górnik pracuje w kopalni, gdzie wydobywa się węgiel

      2.Wiosna tuż-tuż

 • Rozwiązuje zagadki związane tematycznie z wiosną

 • Wie, co potrzebują rośliny, żeby się rozwijać

 • Rozpoznaje i nazywa większość kolorów

 • Wypełnia rysunek słońca kuleczkami żółtej plasteliny

        3. Nadeszła wiosna

 •  Dowolny taniec przy piosence Spotkanie z wiosną.

 

 •  Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Czary wiosennej wróżki – wiosenni detektywi.

 • Rozwijanie mowy.

 • Taniec w parach przy piosence Spotkanie z wiosną.

 • Spacer w pobliżu przedszkola – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

   

          4.Co robi kucharz a co robi aktor?

 •  
  • dzieci poznają zawód kasjera pracującego w sklepie, dziecko poznaje kasę fiskalną,

  • Dzieci poznają zawód kucharki,

  • Dzieci poznają zawód aktora,

  • Słuchanie opowiadanie o zawodach A.Nożyńskiej „Zawody, czyli kim możesz zostać  

 

Kwiecień 2019

TYDZIEŃ I  W świecie teatru

TYDZIEŃ II  Wiosna na wsi

TYDZIEŃ III Wielkanoc

TYDZIEŃ IV Ochrona przyrody

 

1. W świecie teatru : 

-oglądanie przedstawień dla dzieci w przedszkolu

-naśladowanie gestów ,ruchów, głosów ludzi, zwierząt

-ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie elementów w pary

2. Wiosna na wsi :

-poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowlanych na wsi

-nazywanie domów zwierząt ,sposbów poruszania się zwierząt, odżywiania, wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi

-rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech.

3. Wielkanoc

-kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych np. związanych ze świętami Wielkanocy

-rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

-doskonalenie sprawności manualnych

4. Ochrona przyrody

-nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew

-niedeptanie trawników ,klombów z kwiatami

-wyrzucanie śmieci do kosza

-rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce. 


MAJ 2019

TYDZIEŃ I   Polska-mój dom

TYDZIEŃ II  Muzyka jest wszędzie

TYDZIEŃ III Święto rodziców

TYDZIEŃ IV Wiosenna łąka

 

  1. Polska-mój dom

-Wystukuje rytm refrenu piosenki Tu mieszkam.

-Koloruje rysunek flagi Polski według wzoru.

-Wykonuje flagę Polski.

 2. Muzyka jest wszędzie.

-Rozpoznaje flet

-Śpiewa na jednym dźwięku podane sylaby.

-Wyklaskuje proste rytmy wystukane na bębenku przez nauczyciela.


-Naśladuje grę na instrumentach  z obrazków.


3. Święto rodziców

 -Opowiada o spędzaniu czasu wspólnie z rodziną.


-Dowolnie tańczy przy piosenkach: Tulipany, Dla mamusi i tatusia.

-Koloruje papierowe serduszka – zaproszenia.

-Rysuje mamę i tatę.          

4. Wiosenna łąka

-Wskazuje na obrazkach wymienione, wybrane kwiaty łąkowe.

-Liczy w zakresie czterech.

-Rozpoznaje i nazywa biedronkę.

-Koloruje rysunek ula i nakleja zdjęcia pszczół.

 

 CZERWIEC 2019

 TYDZIEŃ I  Święto dzieci

 
TYDZIEŃ II  Moje podwórko
 
TYDZIEŃ III/IV Nadchodzą wakacje
 
1. Święto dzieci
-podawanie swojego imienia, nazwiska
-określanie swoich cech fizycznych : płeć , wike, kolor oczu
-określanie woich ulubionych zabaw, zajęć
-ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie elementów w pray
2. Moje podwórko
-poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu bawienia się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny)
- przebywanie nażwieżym powietrzu , uczestniczenie w spacerach zabawach i ćwiczeniach ruchowych
3 i 4. Nadchodzą wakacje
-obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie
-poznawanie wybranych trasportów: lądowego, wodnego , powietrznego
-poznawanie ważniejszych regionów Polski , znajdującyhc się tam bogactw naturalnych
-doskonalenie sprawności manualnych.