Harmonogram współpracy z rodzicami - BiedronkiHarmonogram współpracy z rodzicami - Biedronki

Zadania
AAA Termin
Zebranie organizacyjne
  Wrzesień

Jasełka

Dzień Babci i Dziadka

Zajęcia otwarte z rodzicami 

Uroczystość z okazji Dnia Matki

Pożegnanie przedszkola

 

Grudzień

Styczeń

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Konsultacje indywidualne
  1 x na miesiąc


Informacje na tablicach grupowych
(zamierzenia dydaktyczne, terminy konsultacji, teksty wierszy i piosenek)
 
 Informacje o uroczystościach, planowanych wycieczkach itp.
na tablicy w holu
 
 Eksponowanie prac plastyczno - konstrukcyjnych na wystawce w szatni
 
 

 

Cały rok

 

 

 Cały rok

 

Cały rok