Harmonogram współpracy z rodzicami - JeżykiHarmonogram współpracy z rodzicami - Jeżyki
Zadania
AAA Termin
Zebranie z rodzicami
  Wrzesień

Jasełka

 Dzień Babci i Dziadka

 

Grudzień

Styczeń

Spotkanie z rodzicami 5 i 6 - latków i psychologiem na  temat „Dojrzałość szkolna”
  Luty

Zajęcia otwarte

Przekazanie rodzicom 5 i 6 - latków informacji na temat dojrzałosci szkolnej ich dzieci

Uroczystość z okazji Dnia Matki

 Pożegnanie przedszkola

 

Kwiecień

Kwiecień

 

Maj

Czerwiec

Konsultacje indywidualne
  1 x w miesiącu

Informacje na tablicach grupowych

(zamierzenia dydaktyczne, terminy konsultacji, teksty wierszy i piosenek)

 

 

Cały rok

Informacje o uroczystościach, planowanych wycieczkach itp. na tablicy w holu  

 

Cały rok

Eksponowanie prac plastyczno - konstrukcyjnych na wystawce w szatni  

 

Cały rok