Harmonogram współpracy z rodzicami - MisieHarmonogram współpracy z rodzicami - Misie
Zadania
AAA Termin

Zebranie organizacyjne

Pasowanie na Przedszkolaka

 

wrzesień

październik

Jasełka
  grudzień
Dzień Babci i Dziadka
  styczeń
Zajęcia otwarte z rodzicami
  kwiecień
Uroczystość z okazji Dnia Matki
  maj
Pożegnanie przedszkola
  czerwiec
Konsultacje indywidualne
  1x/miesiąc

Informacje na tablicach grupowych

(zamierzenia dydaktyczne, terminy konsultacji, teksty wierszy i piosenek)

  cały rok
Informacje o uroczystościach, planowanych wycieczkach itp. na tablicy w holu
  cały rok

Eksponowanie prac plastyczno - konstrukcyjnych na wystawce w szatni

  cały rok