Harmonogram współpracy z rodzicami - WiewiórkiHarmonogram współpracy z rodzicami - Wiewiórki
Zadania
AAA Termin

 Zebranie organizacyjne

 Jasełka

Dzień Babci i Dziadka

 Spotkanie  z rodzicami 5 - latków i psychologiem na temat "Dojrzałości szkolnej"

 

Wrzesień

Grudzień

Styczeń

Luty

Zajęcia otwarte dla rodziców   Kwiecień

Przekazanie rodzicom 5 i 6 - latków informacji na temat dojrzałosci szkolnej ich dzieci

Uroczystość z okazji Dnia Matki

 Pożegnanie przedszkola

 

Kwiecień 

 

 Maj

Czerwiec

Konsultacje indywidualne

 

Informacje na tablicach grupowych

(zamierzenia dydaktyczne, terminy konsultacji, teksty wierszy i piosenek)

 

 Informacje o uroczystościach, planowanych wycieczkach itp. na tablicy w holu

 

 Eksponowanie prac plastyczno - konstrukcyjnych na wystawce w szatni

 

1 x na miesiąc

 

Cały rok

 

 

Cały rok 

 

 

 Cały rok