KalendariumKalendarium

Poniżej przedstawiamy ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce od momentu powstania naszego Przedszkola aż po dzień dzisiejszy:


1.VII.1977 Otwarcie Przedszkola zakładowego KPGO
16.XII.1978

Uroczystość nadania imienia

Dziadka Borodzieja

30.VI.1991

Zakończenie działalności przedszkola

pod patronatem KPGO

1.VIII.1991

Przejęcie prowadzenia przedszkola

przez samorząd

30.VIII.1992

Przejście na emeryturę

pierwszej Dyrektor Przedszkola

pani Mirosławy Fierek

1.IX.1992

Objęcie stanowiska Dyrektora Przedszkola

przez panią Teresę Bukowską

1.IX1999

Objęcie stanowiska Dyrektora Przedszkola

przez panią Beatę Nowicką

28.IX.2002

Uroczystość XXV - lecia

naszego Przedszkola

22.IX.2007

Uroczystość XXX - lecia

naszego Przedszkola

08.VI.2012

Uroczystość XXXV - lecia

naszego Przedszkola