Dyżur wakacyjnyDyżur wakacyjny

W dniach od 6 do 11 czerwca 2019r. rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny (lipiec/sierpień) składają pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu ,do którego zostało zakwalifikowane na dyżur letni.

Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w wyznaczonym terminie jest jednoznaczna z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego na dyżur letni.

Po ogłoszeniu list dzieci przyjętych(lista w przedszkolu), rodzice/opiekunowie prawni dzieci nieprzyjętych będą mieli możliwość składania dokumentów bezpośrednio do przedszkola ,które dysponuje wolnymi miejscami na dyżur letni.