Ratownictwo wodne RzeczypospolitejRatownictwo wodne Rzeczypospolitej

W poniedziałek 20 maja 2019r. odbędą się zajęcia profilaktyczne prowadzone w formie warsztatów przez Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej.