Rekrutacja 2019/2020Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja

od 25 lutego do 3 marca 2019r.

składanie deklaracji - potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020.

 

od 04 marca do 15 marca

wydawanie i przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.